Caseforberedelse online er et 100 % onlinekursus, som strækker sig over 15 uger.

Du lærer, hvordan du skriver på et klart og grammatisk korrekt dansk, og vi arbejder med skriftlig formidling, læseforståelse og diktat via bl.a. mulighed for at deltage i FVU-dansk på trin 3.
Caseforberedelsen forbereder dig til den skriftlige prøve i dansk til optagelsesprøven på Politiskolen.

Individuel feedback
Når du afleverer skriftlige opgaver på kurset, får du altid individuel feedback fra en af vores undervisere.

Gennem vores digitale undervisningsplatform sørger vi for, at du lærer det danske sprogs grammatiske regler og muligheder. På den måde kan du træne din skriftlige formidling og argumentation, uanset hvor i landet du bor.

Cookies