Kurset varer mellem 10-11 uger og er tilrettelagt, så det forbereder dig til at søge optagelse Politiets basisuddannelse og Politikadetuddannelsen. Kurset tilpasses ud fra netop de områder, der er relevante for dig.

Caseforberedelse
Du lærer, hvordan du skriver på tydeligt og grammatisk korrekt dansk, og vi arbejder med skriftlige formidling, læseforståelse og diktat – bl.a. via mulighed for at deltage i FVU Dansk trin 3 og trin 4.
Caseforberedelsen forbereder dig til både del 1 og del 2 ved den skriftlige prøve i dansk til optagelsesprøven på Politiskolen og udgør omkring halvdelen af kurset.

Træning
Du får i starten af kurset tilrettelagt et individuelt træningsprogram på baggrund af din fysiske form, styrker og svagheder. Ved kursets start, midtvejs og afslutningsvis gennemgår vi den fysiske del af optagelsesprøven på Politiskolen, så du kan se, hvordan du har rykket dig i løbet af de 10 uger, kurset varer. Træningen udgør omkring en
tredjedel af kurset og forbereder dig til den fysiske optagelsesprøve på Politiskolen.

Personlig udvikling
På kurset arbejder vi med din personlige udvikling, din viden om samfund og start, og vi træner samarbejde og konflikthåndtering. Det er vigtigt både til til optagelsesprøven, på Politiskolen og i jobbet som politibetjenet.
Denne del udgør omkring en femtedel af kurset.

Køreteknik
På Forskolen forbereder vi dig på Politiskolens kørekurser, hvor Forskolen benytter samme bane i Sorø, som Politiskolen også benytter, og du trænes i de samme øvelser, som Politiskolen trænes i, når de er på køreteknisk anlæg. Du vil ikke kun blive en bedre bilist, men du vil stå langt bedre end dine kommende klassekammerater på Politiskolen, idet du allerede har stiftet bekendtskab med alle øvelserne, men også fået et indblik i, hvordan politiet håndterer et køretøj.

Tæt kontakt med politiet
I forløbet indgår forskellige politirelevante ad hoc-aktiviteter, som besøg af betjente, at hjælpe politiet med at være figuranter samt besøg ud af huset.

Deltagerbevis
Ved kursets afslutning får du et personligt deltagerbevis, som dokumenterer din progression, og at du har gennemført Forskolen til Politiskolen.

*Kursets varighed er bygget op over 10 uger ved start i første halvår, og 11 uger ved start i sidste halvår.