Kurset varer 5 uger og er tilrettelagt, så det forbereder dig til at søge optagelse på uddannelserne til Fængselsbetjent og Transportbetjent. Kurset tilpasses ud fra netop de områder, der er relevante for dig. 

Personlig udvikling
På kurset arbejder vi med din personlige udvikling, din viden om samfundet, og vi træner samarbejde og kommunikation. Det er vigtigt både til optagelsesprøven i Kriminalforsorgen og i jobbet som Fængselsbetjent eller Transportbetjent.

Træning
Du får i starten af kurset tilrettelagt et individuelt træningsprogram på baggrund af din fysiske form, dine styrker og svagheder. Kurset forbereder dig til den fysiske optagelsesprøve i Kriminalforsorgen.

Skriftlig forberedelse
Du lærer, hvordan du skriver på et tydeligt og grammatisk korrekt dansk, og vi arbejder med mundtlig og skriftlig formidling – bl.a. via muligheden for at deltage i FVU-dansk på trin 3 og 4. Denne del forbereder dig til kravene på Kriminalforsorgens uddannelser og et efterfølgende job i Kriminalforsorgen.

Deltagerbevis
Ved kursets afslutning får du et personligt deltagerbevis, som dokumenterer din progression, og at du har gennemført et forberedende kursus til Kriminalforsorgens uddannelser på Forskolen.

Cookies