Optagelsesforløbet på Politiskolen er et forløb, som både ansøgere til Politiets basisuddannelse og Politikadetuddannelsen skal igennem for at blive optaget på Politiskolen.
Inden du kommer til optagelsesforløb, skal du sende en ansøgning til Politiskolen.

Optagelsesforløb for politibetjente og politikadetter

Processen er fælles for kommende politikadetter og politibetjente. Optagelsesforløbet varer cirka to måneder fra ansøgningsfristens udløb, til du får endelig besked med tilbud om studieplads og ansættelse.

I forbindelse med optagelsesforløbet til Politiets basisuddannelse kan Politiskolen i stedet finde dig egnet til at starte på Politikadetuddannelsen.