Optagelsesprøven i dansk består af to delprøver og varer samlet ca. tre timer. Heraf har du to timer til delprøve 2. Du kommer gennem begge delprøver, uanset hvilken uddannelse du har søgt.

Delprøve 1: Læseprøve og diktat

Du skriver dine svar i hånden uden hjælpemidler.
Hvis du består delprøve 1, kan du fortsætte i optagelsesforløbet til politikadetuddannelsen.

Delprøve 2: Skriftlig dansk case

Du har to timer til besvarelsen, og du skal medbringe din egen computer.
Hvis du er ordblind, må du bruge udvalgte ordblindeværktøjer.

Betingelser for at gå videre i optagelsesforløbet

Du skal bestå delprøve 2 for at gå videre i optagelsesforløbet til basisuddannelsen til politibetjent.
Hvis du har søgt ind på basisuddannelsen til politibetjent, men dumper i delprøve 2, kan du i stedet for blive vurderet egnet til at fortsætte i optagelsesforløbet til politikadetuddannelsen.

Forberedelse til optagelsesprøven i dansk

Hvis du søger ind på uddannelsen til politibetjent, er det særligt vigtigt, at du også forbereder dig godt på den skriftlige prøve, da mange ansøgere ikke består denne del af prøveforløbet.

Typiske årsager til at dumpe i den danske case

Tidligere optagelsesforløb viser, at der er nogle gennemgående årsager til, at ansøgere dumper:

  • kommatering og øvrig tegnsætning er forkert,
  • syntaksfejl (sætninger, der ikke er konstrueret korrekt),
  • grammatiske fejl,
  • uforståelige eller ulogiske argumenter,
  • ikke overholdt de formelle krav til opgaven,
  • meget referering/kort diskussion og analyse/savner substans,
  • for mange fejl af varierende art,
  • manglende struktur,
  • mestrer ikke sproget generelt. Fx lille ordforråd, fejlagtige ordvalg, mange gentagelser eller sproget forhindrer læseren i at forstå budskabet.

Drømmer du om at blive politibetjent eller politikadet?
På Forskolen til Politiskolen kan du forberede dig til den skriftlige del af optagelsesforløbet på Politiskolen med vores 10 ugers kursus Caseforberedelse, træning og personlig udvikling, hvor vi også forbereder dig til den fysiske optagelsesprøve.
Du kan også forberede dig til den skriftlige del af optagelsesforløbet med vores onlinekursus Caseforberedelse online.