Betal selv
Hvis du selv betaler, koster det 1050 kr. pr. uge. FVU-trin 3 og 4 er gratis for dig, hvis du opfylder optagelsesbetingelserne. Det afklarer vi ved en samtale og en screening.
Inden kursusstart sender vi dig en velkomstmail og en opkrævning på kursusprisen på 5.250 kr.

Kurset er desværre ikke SU-berettiget, da Forskolen til Politiskolen ikke er en statsanerkendt uddannelse.

For ansatte i Forsvaret
Er du ansat i forsvaret, kan du kontakte din CU-vejleder og høre om muligheden for at få
forløbet betalt helt eller delvist.

For dagpengemodtagere
Du kan deltage i forløbet på dagpenge, når du har indgået en aftale med dit jobcenter. Dit
forløb skal indgå i en jobplan udarbejdet mellem dig og dit jobcenter.

For kontanthjælpsmodtagere
Henvend dig til din sagsbehandler for at få godkendt forløbet, f.eks. som led i en aktivering.

Cookies