Screening

Inden du starter på kurset, bliver du indkaldt til en screening i Skovlunde.

Screeningen foregår i ugen op til kursusstart eller så tæt på kursusstart som muligt.
Her tager vi en individuel samtale med dig og tester dit niveau i dansk.

Tilmelding

Du tilmelder dig kurset her på siden. Når du har tilmeldt dig, sender vi dig en bekræftelse. Inden kursusstart modtager du et velkomstbrev og en opkrævning. Før du begynder på kurset, indkalder vi dig til en samtale og en screening for at afklare dit niveau og dine behov. Holdene bliver fyldt efter først til mølle-princippet, så hvis du har besluttet dig, anbefaler vi, at du ikke venter for længe med at tilmelde dig. Din tilmelding er først endeligt bekræftet, når du har betalt.

Betaling

Betal selv
Hvis du selv betaler, koster det 1050 kr. pr. uge. FVU-trin 3 og 4 er gratis for dig, hvis du opfylder optagelsesbetingelserne. Det afklarer vi ved en samtale og en screening.
Inden kursusstart sender vi dig en velkomstmail og en opkrævning på kursusprisen på 5.250 kr.

Kurset er desværre ikke SU-berettiget, da Forskolen til Politiskolen ikke er en statsanerkendt uddannelse.

For ansatte i Forsvaret
Er du ansat i forsvaret, kan du kontakte din CU-vejleder og høre om muligheden for at få
forløbet betalt helt eller delvist.

For dagpengemodtagere
Du kan deltage i forløbet på dagpenge, når du har indgået en aftale med dit jobcenter. Dit
forløb skal indgå i en jobplan udarbejdet mellem dig og dit jobcenter.

For kontanthjælpsmodtagere
Henvend dig til din sagsbehandler for at få godkendt forløbet, f.eks. som led i en aktivering.

Hvorfor Forskolen?

På Forskolen har vi siden 1996 hjulpet mange ansøgere med at forberede sig bedst muligt til optagelsesprøven på Politiskolen. De gode erfaringer, vi har tilegnet os i årenes løb, gør, at vi nu også tilbyder et forberedende kursus for ansøgere til Kriminalforsorgens uddannelser.
Vores dygtige undervisere er universitetsuddannede inden for enten dansk eller idræt, og desuden har vi ansat betjente til at varetage undervisningen i personlig udvikling. Samtidig har vores undervisere stor erfaring i at se netop dine styrker og svagheder og målrette din udvikling.

Forskolen giver ikke automatisk garanti for optagelse på uddannelserne i Kriminalforsorgen.

Kursets opbygning

Kurset varer 5 uger og er tilrettelagt, så det forbereder dig til at søge optagelse på uddannelserne til Fængselsbetjent og Transportbetjent. Kurset tilpasses ud fra netop de områder, der er relevante for dig. 

Personlig udvikling
På kurset arbejder vi med din personlige udvikling, din viden om samfundet, og vi træner samarbejde og kommunikation. Det er vigtigt både til optagelsesprøven i Kriminalforsorgen og i jobbet som Fængselsbetjent eller Transportbetjent.

Træning
Du får i starten af kurset tilrettelagt et individuelt træningsprogram på baggrund af din fysiske form, dine styrker og svagheder. Kurset forbereder dig til den fysiske optagelsesprøve i Kriminalforsorgen.

Skriftlig forberedelse
Du lærer, hvordan du skriver på et tydeligt og grammatisk korrekt dansk, og vi arbejder med mundtlig og skriftlig formidling – bl.a. via muligheden for at deltage i FVU-dansk på trin 3 og 4. Denne del forbereder dig til kravene på Kriminalforsorgens uddannelser og et efterfølgende job i Kriminalforsorgen.

Deltagerbevis
Ved kursets afslutning får du et personligt deltagerbevis, som dokumenterer din progression, og at du har gennemført et forberedende kursus til Kriminalforsorgens uddannelser på Forskolen.

Cookies