Hvorfor caseforberedelse online?

Caseforberedelse online er til dig, som vil være optimalt forberedt til den skriftlige del af optagelsesprøven til Politiskolen. Du kan være med i forløbet, uanset hvor du bor.
Det kræver blot en computer og internetadgang.

Caseforberedelse online forbereder dig til den skriftlige optagelsesprøve på Politiskolen og bringer dig tættere på jobbet som politibetjent.

Opbygning

Caseforberedelse online er et 100 % onlinekursus, som strækker sig over 15 uger.

Du lærer, hvordan du skriver på et klart og grammatisk korrekt dansk, og vi arbejder med skriftlig formidling, læseforståelse og diktat via bl.a. mulighed for at deltage i FVU-dansk på trin 3.
Caseforberedelsen forbereder dig til den skriftlige prøve i dansk til optagelsesprøven på Politiskolen.

Individuel feedback
Når du afleverer skriftlige opgaver på kurset, får du altid individuel feedback fra en af vores undervisere.

Gennem vores digitale undervisningsplatform sørger vi for, at du lærer det danske sprogs grammatiske regler og muligheder. På den måde kan du træne din skriftlige formidling og argumentation, uanset hvor i landet du bor.

Cookies