03.05.23 | Nyheder

Politibetjenten Steffen hjælper Forskolens kursister med at blive klar til Politiskolen

Med rygsækken fuld af erfaringer fra en række forskellige jobs hos Politiet underviser Steffen Forskolens kursister i personlig udvikling og konflikthåndtering. Han lærer kursisterne at samarbejde og kommunikere effektivt og forbereder dem til Politiskolens optagelsesprøver.

Står ved siden af taxa

Til daglig er Steffen politibetjent ved Nærpolitiet. Han er samtidig lærer på Forskolen, hvor han underviser kursisterne i personlig udvikling og konflikthåndtering.

Man kan godt blive politibetjent, selvom man ikke er ‘stor og stærk’

Det var Steffens drengedrøm at komme ind til politiet. Men han var usikker på, om det kunne lade sig gøre, fordi han ikke så sig selv som ‘stor og stærk’. Og dengang troede han, at det var vigtige egenskaber, hvis man skulle blive politibetjent.

Drømmen om et job hos politiet blev ved med at fylde i hans tanker, og i stedet for at lade sig standse af myten om den store og stærke betjent undersøgte Steffen, hvilke krav der var til de fysiske prøver. Han gik i gang med at træne og fandt ud af, at det godt kunne lade sig gøre at blive optaget på Politiskolen, selvom man ikke lige ligner det billede, mange har af politibetjente. Og han blev hængende.

Deler sine erfaringer for at hjælpe andre med at komme ind til Politiet

Steffen har været i Politiet i over 16 år nu, og han har prøvet en række forskellige jobs; han har både kørt ud til 112-kald, han har været på indtrængningshold, og han har været betjent på Christiania. Nu arbejder han ved Nærpolitiet i Nordvest, hvor meget af det, han laver, handler om at komme i snak med de unge – også de unge, som er på vej ud i noget skidt – og få snakket om, hvordan de kommer ud af det dårlige selskab og får sat en god retning for deres liv.

Man kan roligt sige, at Steffen har samlet sig en god portion erfaring med de forskellige typer politiopgaver, han har haft. Og dem vil han gerne dele ud af. Særligt, hvis de kan hjælpe andre med at realisere deres drømme om at arbejde hos Politiet. Så da han for et par år siden blev spurgt, om han også havde lyst til at arbejde med de kursister, der går på Forskolen, for at hjælpe dem med at blive klar til Politiskolens optagelsesprøver, var han ikke i tvivl om, at det også var en opgave, han gerne ville arbejde med.

Særligt kursus i personlig udvikling og konflikthåndtering

Steffen er ekstern underviser på Forskolen, så han er ikke nødvendigvis på Forskolen hver uge, men han kommer ind på særlige dage for at undervise i de områder, som han har speciale i, nemlig personlig udvikling og konflikthåndtering.

“Det, som jeg har fokus på i min del af undervisningen, er alle de ting, som kursisterne får brug for på andendagen til optagelsesprøven, nemlig samarbejdsopgaven og den afsluttende samtale.

Jeg laver en række samarbejdsøvelser med dem, hvor jeg presser dem, og de skal se, hvordan de reagerer. De skal blive klogere på, hvordan de opfører sig i en gruppe; om de får alle med, om de snakker for meget – eller for lidt, om de tager styringen eller trækker sig.

Vi arbejder også med kommunikation, både dét, de siger, og deres kropssprog, så de bliver klar over, hvad det betyder i en konfliktsituation. Vi arbejder med, hvordan de henvender sig til folk, og hvordan de reagerer, hvis de møder folk, som er aggressive.

Jeg snakker også med dem om, hvad politilivet indebærer. Fx snakker vi om, hvad tavshedspligten betyder, og hvad den indebærer, og hvordan man undgår at tage arbejdet med hjem. Og så kan de i øvrigt stille mig alle de spørgsmål, de vil. Jeg deler gerne ud af min viden og mine erfaringer.”

Feedback, evaluering og motivation

I kraft af at Steffens undervisning ligger spredt ud over de 10-11 uger, kurset på Forskolen varer, så har han et rigtig godt indblik i kursisternes udvikling. Han kan se, hvilket indtryk undervisningen gør, og han laver debriefinger efter alle øvelser, hvor han sammen med kursisterne snakker om, hvad der var svært, og hvordan de kan lære at reagere på en hensigtsmæssig måde, selv når de er under pres. Han holder også midtvejssamtaler, hvor han sammen med kursisterne kigger på, hvor de er, og hvad de skal arbejde videre med for at blive klar til optagelsesprøverne.

Bliv klar til Politiskolens optagelsesprøve

Drømmer du også om at komme ind på Politiskolen? Vil du gerne have styr på kondi og kommaer – og vil du også blive klogere på dig selv? Så er Forskolen noget for dig.
Læs mere og tilmeld dig her

Cookies