Caseforberedelse, træning og personlig udvikling

Caseforberedelse, træning og personlig udvikling

Kom igennem nåleøjet på Politiskolen

Caseforberedelse, træning og personlig udvikling er et kursus i fire dele, der forbereder dig til optagelsesprøverne på Politiskolen. Hvad end du ønsker at søge optagelse på Politiets basisuddannelse vil du få stor gavn af at deltage.

Optagelsesprøverne hos Politiet tester din psyke, dine samarbejdsevner, dine faglige og almene kundskaber samt din fysik. På Forskolen sørger vi for, at du opkvalificeres inden for netop disse områder. Undervejs vil du blive briefet om dine præstationer og resultater, så du hele tiden kan holde fokus og prioritere din egen indsats.

Med kurset bliver du forberedt på:

  • At skrive på et tydeligt, sammenhængende og grammatisk korrekt dansk – bl.a. via muligheden for at deltage i målrettet FVU-dansk på trin 3 og trin 4. Det forbereder dig til den skriftlige del af optagelsesprøven.
  • At yde dit maksimale til de fysiske prøver igennem et skræddersyet træningsprogram.
  • At arbejde med personlig udvikling, samarbejde og konflikthåndtering.
  • Nogle af de samme øvelser, som Politiskolen trænes i, når de er på køreteknisk anlæg.

Et forløb med Caseforberedelse, træning og personlig udvikling koster 1050 kr. pr. uge, hvis du selv betaler.
Kontakt os, hvis du er på dagpenge.

Undervisning i Skovlunde
Forskolen har undervisningslokaler i Skovlunde og træningsfaciliteter i Ballerup.

Mere om caseforberedelse, fysisk træning og personlig udvikling

Caseforberedelse, fysisk træning og personlig udvikling

Kurset varer mellem 10-11 uger og er tilrettelagt, så det forbereder dig til at søge optagelse på Politiets basisuddannelse og Politikadetuddannelsen. Kurset tilpasses ud fra netop de områder, der er relevante for dig.

Caseforberedelse
Du lærer, hvordan du skriver på et tydeligt og grammatisk korrekt dansk, og vi arbejder med skriftlig formidling, læseforståelse og diktat – bl.a. via mulighed for at deltage i FVU-dansk på trin 3.
Caseforberedelsen forbereder dig til den skriftlige prøve i dansk til optagelsesprøven på Politiskolen og udgør omkring halvdelen af kurset.

Træning
Du får i starten af kurset tilrettelagt et individuelt træningsprogram på baggrund af din fysiske form, dine styrker og svagheder. Ved kursets start, midtvejs og afslutningsvis gennemgår vi den fysiske del af optagelsesprøven på Politiskolen, så du kan se, hvordan du har rykket dig i løbet af de 10 uger, kurset varer. Træningen udgør omkring en tredjedel af kurset og forbereder dig til den fysiske optagelsesprøve på Politiskolen.

Personlig udvikling
På kurset arbejder vi med din personlige udvikling, din viden om samfund og stat, og vi træner samarbejde og konflikthåndtering. Det er vigtigt både til optagelsesprøven på Politiskolen og i jobbet som politibetjent.
Denne del udgør omkring en femtedel af kurset.

Køreteknik
På Forskolen forbereder vi dig på Politiskolens kørekurser, hvor Forskolen benytter samme baner i Sorø, som Politiskolen også benytter. Du trænes i nogle af de samme øvelser, som studerende på Politiskolen trænes i, når de er på køreteknisk anlæg. Du vil ikke kun blive en bedre bilist, men du vil stå langt bedre end dine kommende klassekammerater på Politiskolen, idet du allerede har stiftet bekendtskab med nogle af øvelserne, men også har fået et indblik i, hvordan politiet håndterer et køretøj.

Tæt kontakt med politiet
I forløbet indgår forskellige politirelevante ad hoc-aktiviteter, som besøg af betjente, at hjælpe politiet med at være figuranter samt besøg ud af huset.

Deltagerbevis
Ved kursets afslutning får du et personligt deltagerbevis, som dokumenterer din progression, og at du har gennemført Forskolen til Politiskolen.

*Kursets varighed er bygget op over 10 uger ved start i første halvår, og 11 uger ved start i sidste halvår.

På Forskolen til Politiskolen har vi siden 1996 hjulpet mange ansøgere med at forberede sig bedst muligt til optagelsesprøven på Politiskolen.
Vores dygtige undervisere er universitetsuddannede inden for enten dansk eller idræt, og de ved, hvad der skal til for at komme igennem nåleøjet på Politiskolen. I Personlig udvikling undervises du af uddannede betjente, som har praktisk erfaring med politiets arbejdsopgaver i hverdagen. Samtidig er alle vores undervisere yderst kompetente i forhold til at se netop dine styrker og svagheder og målrette din udvikling.

Forskolen til Politiskolen giver ikke automatisk garanti for optagelse på Politiskolen, men vores optagelsesprocent er rigtig god.

Læs mere om Forskolen til Politiskolen her.

Kurset er for alle over 18 år, som ønsker at forberede sig til at søge om optagelse på Politiskolen. Kurset forbereder dig til optagelse på Politiets basisuddannelse såvel som Politikadetuddannelsen.
For at deltage på FVU-dansk trin 3 skal du deltage i en individuel samtale og en screening for at afklare dit niveau og dine behov.

Vær opmærksom på, at for at søge om optagelse på Politiskolen er der en række adgangskrav.
Bl.a. skal du være fyldt 21 for at søge ind på Politiets basisuddannelse. Du kan læse mere om kravene her.

Kurset finder sted fire gange årligt, og undervisningen foregår i vores lokaler i Mileparken i Skovlunde, mens træningen foregår i Ballerup.

I 2023 finder kurset sted:

12. oktober – 20. december

Undervisningen ligger alle hverdage mellem 9.00-14.30 / 8.00-15.30.

Du kan også følge vores kursus i Caseforberedelse online fra hele Danmark.

Du tilmelder dig kurset her på siden.

Når du har tilmeldt dig, sender vi dig en bekræftelse. Inden kursusstart modtager du et velkomstbrev og en opkrævning.

Før du begynder på kurset, indkalder vi dig til en samtale og en screening for at afklare dit niveau og dine behov.

Holdene bliver fyldt efter først til mølle-princippet, så hvis du har besluttet dig, anbefaler vi, at du ikke venter for længe med at tilmelde dig. Din tilmelding er først endeligt bekræftet, når du har betalt.

Kurset er en samlet pakkeløsning, hvor alle fire dele forbereder til optagelsesprøven på Politiskolen. Kontakt os, hvis du har spørgsmål: 44 47 61 70.

Betal selv
Hvis du selv betaler, koster det i gennemsnit 1050 kr. pr. uge. FVU-trin 3 er gratis for dig, hvis du opfylder optagelsesbetingelserne. Det afklarer vi ved en samtale og en screening.
Inden kursusstart sender vi dig en velkomstmail og en opkrævning på første rate på 5000 kr.
Restbeløbet betales senest 4 uger efter holdstart (Det kan om nødvendigt deles i to rater).

Kurset er desværre ikke SU-berettiget, da Forskolen til Politiskolen ikke er en statsanerkendt uddannelse.

For ansatte i Forsvaret
Er du ansat i forsvaret, kan du kontakte din CU-vejleder og høre om muligheden for at få forløbet betalt helt eller delvist.

For dagpengemodtagere
Du kan deltage i forløbet på dagpenge, når du har indgået en aftale med dit jobcenter. Dit forløb skal indgå i en jobplan udarbejdet mellem dig og dit jobcenter.

For kontanthjælpsmodtagere
Henvend dig til din sagsbehandler for at få godkendt forløbet, f.eks. som led i en aktivering.

Inden du starter på kurset, bliver du indkaldt til en screening i Skovlunde.

Screeningen foregår i ugen op til kursusstart eller så tæt på kursusstart som muligt.
Her tager vi en individuel samtale med dig og tester dit niveau i dansk.

Tilmeld dig her

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

 

 

Jeg lærte rigtig meget på forskolen, både fysisk og mentalt. Til optagelsesprøven følte jeg mig godt klædt på til det hele. Jeg vidste fuldstændig hvad der skulle ske, og hvilke faldgruber jeg skulle undgå i den skriftlige del. I den fysiske del havde Torben hjulpet mig godt på vej ved at presse mig på den helt rigtige måde, og få mig til at tro på mig selv. Han var med til at styrke min selvtillid så jeg følte, at jeg havde overskud på selve optagelsesdagen.

Emilie, studerende på Politiskolen

På forskolen får alle kursister hvert sit skræddersyede træningsprogram alt efter hvilket niveau, man er på. Underviserne er gode til at vejlede og motivere en, så man får indfriet de mål, som man sætter undervejs. Dette var utroligt rart for mig, som ikke havde tilbragt specielt mange timer i et fitnesscenter inden forløbet.

Mark, studerende på Politiskolen

Uden Forskolen tror jeg ikke jeg havde klaret den fysiske del.
Udover den fysiske del, følte jeg mig efter Forskolen ret selvsikker i både skrivning, samarbejde og den individuelle samtale. Anne Mette, vores dansklærer, var rigtig rigtig god til at gøre dansk/grammatikdelen spændende og virkelig givende. Jeg blev rigtig sikker i at skrive en case, og det var takket være Anne Mette og hendes gode fifs til grammatikdelen. Rigtig fedt!

Nanna, studerende på Politiskolen

I tvivl?

Kom til infoaften på
Forskolen og hør om, hvordan vi sammen forbereder dig til optagelsesprøven på Politiskolen.

I tvivl?

Kom til infoaften på
Forskolen og hør om, hvordan vi sammen forbereder dig til optagelsesprøven på Politiskolen.

Cookies