Hvordan bliver man politibetjent?

Sådan bliver du politibetjent

For at blive politibetjent skal du gennemføre Politiets basisuddannelsePolitiskolen. Uddannelsen veksler mellem undervisning på Politiskolen og praktik i en politikreds. For at komme ind på uddannelsen skal du opfylde en række adgangskrav. Du skal sende en ansøgning og igennem et optagelsesforløb.

Hvordan bliver man politibetjent?

Du skal kunne leve op til den rolle og det ansvar, der er forbundet med at bære en politiuniform. Derfor er der mange personlige, fysiske, helbredsmæssige og uddannelsesmæssige krav, du skal leve op til for at komme i betragtning som politikadet eller politibetjent. Det kræver grundig forberedelse og træning at komme ind på Politiskolen.

Se adgangskravene til politiuddannelserne herunder:

Statsborgerskab
Minimumsalder
Kørekort
Danskkundskaber og uddannelsesniveau
Helbred og fysisk form
Personlige kompetencer
Grundlæggende, personlige træk
Vurdering af strafbare forhold
Doping
Personlig fremtoning, fx tatoveringer og piercinger
Sikkerhedsgodkendelse

Optagelsesforløbet på Politiskolen er et forløb, som både ansøgere til Politiets basisuddannelse og Politikadetuddannelsen skal igennem for at blive optaget på Politiskolen.
Inden du kommer til optagelsesforløb, skal du sende en ansøgning til Politiskolen.

Optagelsesforløb for politibetjente og politikadetter

Processen er fælles for kommende politikadetter og politibetjente. Optagelsesforløbet varer cirka to måneder fra ansøgningsfristens udløb, til du får endelig besked med tilbud om studieplads og ansættelse.

I forbindelse med optagelsesforløbet til Politiets basisuddannelse kan Politiskolen i stedet finde dig egnet til at starte på Politikadetuddannelsen.

Til optagelsesforløbets første prøvedag kommer du til fysisk optagelsesprøve, som varer ca. tre timer inklusive vurdering og tilbagemelding.

Du skal gennemføre både en opvarmningsdel og fem delprøver, som vurderes på syvtrinsskalaen. Hvis du ikke lever op til minimumskravene i bare én af prøverne, så består du ikke den fysiske optagelsesprøve.

Delprøverne varierer for mænd og kvinder. På selve dagen får du instruktioner og hører nærmere om det videre forløb.

Forberedelse til de fysiske delprøver
Prøven kræver ikke bare godt helbred og stærk fysik. Du skal også have forberedt dig og startet træningen i så god tid, at du kan gennemføre alle delprøverne i sammenhæng.

Du gør dig selv en stor tjeneste, hvis du sætter dig grundigt ind i den fysiske optagelsesprøve i god tid inden første prøvedag.

Drømmer du om at blive politibetjent eller politikadet?
På Forskolen til Politiskolen kan du forberede dig til de fysiske prøver til optagelsesforløbet på Politiskolen med vores 10 ugers kursus Caseforberedelse og træning, hvor vi også forbereder dig til den skriftlige del af optagelsesforløbet.

Optagelsesprøven i dansk består af to delprøver og varer samlet ca. tre timer. Heraf har du to timer til delprøve 2. Du kommer gennem begge delprøver, uanset hvilken uddannelse du har søgt.

Delprøve 1: Læseprøve og diktat

Du skriver dine svar i hånden uden hjælpemidler.
Hvis du består delprøve 1, kan du fortsætte i optagelsesforløbet til politikadetuddannelsen.

Delprøve 2: Skriftlig dansk case

Du har to timer til besvarelsen, og du skal medbringe din egen computer.
Hvis du er ordblind, må du bruge udvalgte ordblindeværktøjer.

Betingelser for at gå videre i optagelsesforløbet

Du skal bestå delprøve 2 for at gå videre i optagelsesforløbet til basisuddannelsen til politibetjent.
Hvis du har søgt ind på basisuddannelsen til politibetjent, men dumper i delprøve 2, kan du i stedet for blive vurderet egnet til at fortsætte i optagelsesforløbet til politikadetuddannelsen.

Forberedelse til optagelsesprøven i dansk

Hvis du søger ind på uddannelsen til politibetjent, er det særligt vigtigt, at du også forbereder dig godt på den skriftlige prøve, da mange ansøgere ikke består denne del af prøveforløbet.

Typiske årsager til at dumpe i den danske case

Tidligere optagelsesforløb viser, at der er nogle gennemgående årsager til, at ansøgere dumper:

  • kommatering og øvrig tegnsætning er forkert,
  • syntaksfejl (sætninger, der ikke er konstrueret korrekt),
  • grammatiske fejl,
  • uforståelige eller ulogiske argumenter,
  • ikke overholdt de formelle krav til opgaven,
  • meget referering/kort diskussion og analyse/savner substans,
  • for mange fejl af varierende art,
  • manglende struktur,
  • mestrer ikke sproget generelt. Fx lille ordforråd, fejlagtige ordvalg, mange gentagelser eller sproget forhindrer læseren i at forstå budskabet.

Drømmer du om at blive politibetjent eller politikadet?
På Forskolen til Politiskolen kan du forberede dig til den skriftlige del af optagelsesforløbet på Politiskolen med vores 10 ugers kursus Caseforberedelse, træning og personlig udvikling, hvor vi også forbereder dig til den fysiske optagelsesprøve.
Du kan også forberede dig til den skriftlige del af optagelsesforløbet med vores onlinekursus Caseforberedelse online.

Politikadetuddannelsen varer seks måneder. Du udvikler dig personligt, fagligt og fysisk og opnår et springbræt til basisuddannelsen på Politiskolen.

Uddannelsen foregår på Uddannelsescenter Øst (UCØ) i Brøndbyøster nær København eller på Uddannelsescenter Vest (UCV) i Vejle.

Når du bliver optaget på uddannelsen bliver du samtidig ansat som politikadet på prøve. Det betyder, at hvis du gennemfører uddannelsen med et tilfredsstillende resultat, bliver du fastansat som politikadet i en politikreds. Desuden kan du bruge din politikadetuddannelse som springbræt til at uddanne dig til politibetjent.

Du skal være 18 år for at starte på uddannelsen til politikadet.

Før du kan starte på på uddannelsen til politikadet, skal du opfylde adgangskrav, ansøge om optagelse og igennem optagelsesforløbet. Se mere her.

Drømmer du om at blive politikadet?
På Forskolen til Politiskolen kan du forberede dig til de fysiske prøver og den skriftlige del af optagelsesforløbet på Politiskolen med vores 10 ugers kursus Caseforberedelse og træning.
Du kan også forberede dig til den skriftlige del af optagelsesforløbet med vores onlinekursus Caseforberedelse online.

 

Politiets basisuddannelse varer to år og fire måneder og veksler mellem teori og praksis. Når du har gennemført uddannelsen, bliver du fastansat som politibetjent og fortsætter din personlige og faglige udvikling, der kan tage mange forskellige karriereveje.

Uddannelsen foregår på Uddannelsescenter Øst (UCØ) i Brøndbyøster nær København eller på Uddannelsescenter Vest (UCV) i Vejle.

Gennem basisuddannelsens tre semestre udvikler du både en høj faglig viden og evnen til at arbejde som politibetjent i praksis.

Hele uddannelsen er målrettet dit fremtidige arbejdsliv, og allerede efter elleve måneder kommer du til at afprøve teorierne i praksis på en politistation. Du får erfarne vejledere, som deler deres erfaringer med dig. Det er i patruljebilen, du virkelig lærer at værdsætte det ganske særlige forhold mellem dig og din makker.

Under de to år og fire måneder på uddannelsen vil du løbende blive evalueret på dine personlige, sociale og faglige kompetencer. Evalueringen er skriftlig, og du skal klare hvert semester på et tilfredsstillende niveau for at gå videre i uddannelsen. Du kan læse nærmere i studieordningen for basisuddannelsen til politibetjent.

Du skal være 21 år for at starte på Politiets basisuddannelse.

Før du kan starte på på uddannelsen til politibetjent, skal du opfylde adgangskrav, ansøge om optagelse og igennem optagelsesforløbet. Se mere her.

Drømmer du om at blive politibetjent?
På Forskolen til Politiskolen kan du forberede dig til de fysiske prøver og den skriftlige del af optagelsesforløbet på Politiskolen med vores 10 ugers kursus Caseforberedelse og træning.
Du kan også forberede dig til den skriftlige del af optagelsesforløbet med vores onlinekursus Caseforberedelse online.

Hvis du drømmer om at blive politibetjent, anbefaler politiskolen, at du forbereder dig til optagelsesforløbet. Det gælder hvis du vil søge ind på uddannelsen til politikadet, såvel som Politiets basisuddannelse.

Du bør forberede dig på både den skriftlige og fysiske del af optagelsesprøveforløbet samt den individuelle samtale og samarbejdsopgave.

På Forskolen på Politiskolen tilbyder vi to forberedende kurser til Politiskolen, som du kan deltage på uanset, om du drømmer om at blive politibetjent eller politikadet.

Caseforberedelse og træning er et 10-ugers kursus i Skovlunde på Sjælland, hvor vi forbereder dig på den skriftlige del, den fysiske del, personlig udvikling og samarbejde samt køreteknik. Vi afholder orienteringsaftener i Skovlunde, hvor du kan høre mere om kurset.

Caseforberedelse online er et 15 ugers kursus, hvor vi forbereder dig på den skriftlige del af optagelsesforløbet. Kurset er 100% online, og du kan deltage fra hele Danmark.

Forskolen til Politiskolen giver ikke automatisk garanti for optagelse på Politiskolen, men vores optagelsesprocent er rigtig god.

Cookies