Forberedelse til Kriminalforsorgen

Er en karriere i Kriminalforsorgen noget for dig?

Der stilles krav til dine personlige og faglige kompetencer samt din fysisk, som du skal opfylde, før du kan blive optaget på Kriminalforsorgens uddannelser. Det er vores mål på Forskolen at forberede dig bedst muligt til at bestå optagelsesprøverne til Fængselsbetjent eller Transportbetjent.

Vi forbereder dig med udgangspunkt i netop dit faglige niveau og din fysiske form. Vi evaluerer dig personligt gennem hele forløbet, og vi arbejder sammen om din personlige udvikling.

Forberedelse til Kriminalforsorgen

Kurset er for alle over 18 år, som ønsker at forberede sig til at søge optagelse i Kriminalforsorgen. Kurset forbereder dig til optagelse på uddannelsen som Fængselsbetjent såvel som Transportbetjent.
For at deltage på FVU-dansk trin 3 og 4 skal du deltage i en individuel samtale og en screening for at afklare dit niveau og dine behov.

Vær opmærksom på, at for at søge om optagelse på uddannelserne i Kriminalforsorgen er der en række adgangskrav.

Du kan læse mere om kravene her.

Der bliver løbende oprettet hold, og undervisningen foregår i vores lokaler på Mileparken i Skovlunde, mens træningen foregår i Ballerup.

Det næste kursus i 2023 finder sted:
12. april – 17. maj
31. juli – 1. september
12. oktober – 15. november

Undervisningen ligger alle hverdage mellem 9.00-14.30 / 8.00-15.30.

For at blive fængselsbetjent eller transportbetjent skal du bestå Kriminalforsorgens optagelsesprøver. Se, hvad det kræver at blive fængselsbetjent eller transportbetjent her.

Uddannelserne og et efterfølgende job i Kriminalforsorgen stiller krav til dine mentale, fysiske og faglige kompetencer. På Forskolen tilbyder vi et forberedende kursus til Kriminalforsorgens uddannelser, som du kan deltage på, uanset om dit mål er at blive Fængselsbetjent eller Transportbetjent.

Forberedelse til Kriminalforsorgen er et 5-ugers kursus i Skovlunde på Sjælland, hvor vi forbereder dig i personlig udvikling, samarbejde, kommunikation og skriftlig formidling. Desuden har vi fokus på en målrettet fysisk træning med et individuelt tilrettelagt træningsprogram.

Forskolen giver ikke automatisk garanti for optagelse på Kriminalforsorgens uddannelser.

Personlig udvikling, fysisk træning og skriftlig forberedelse er et kursus i tre dele, der forbereder dig til optagelsesprøverne på Kriminalforsorgens uddannelser. Hvad end du ønsker at søge optagelse som Fængselsbetjent eller Transportbetjent, vil du få stor gavn af at deltage. Kurset varer 5 uger.

Optagelsesprøverne i Kriminalforsorgen afdækker dine personlige og faglige kompetencer, din fysik samt din evne til at reflektere og kommunikere. Prøveresultaterne indgår i vurderingen af, om du er egnet til uddannelsen og jobbet som Fængselsbetjent eller Transportbetjent. På Forskolen sørger vi for, at du opkvalificeres inden for netop disse områder. Undervejs vil du blive briefet om dine præstationer og resultater, så du hele tiden kan holde fokus og prioritere din egen indsats.

Med kurset bliver du forberedt på:

  • At arbejde med personlig udvikling, refleksion, samarbejde og kommunikation.
  • At yde dit maksimale til de fysiske prøver igennem et skræddersyet træningsprogram.
  • At skrive på et tydeligt, sammenhængende og grammatisk korrekt dansk – bl.a. via muligheden for at deltage i målrettet FVU-dansk på trin 3 og 4.

Et forløb med personlig udvikling, træning og skriftlig forberedelse koster 1050 kr. pr. uge, hvis du selv betaler.
Kontakt os, hvis du er på dagpenge.

Undervisning i Skovlunde
Forskolen har undervisningslokaler i Skovlunde og træningsfaciliteter i Ballerup.

Kurset varer 5 uger og er tilrettelagt, så det forbereder dig til at søge optagelse på uddannelserne til Fængselsbetjent og Transportbetjent. Kurset tilpasses ud fra netop de områder, der er relevante for dig. 

Personlig udvikling
På kurset arbejder vi med din personlige udvikling, din viden om samfundet, og vi træner samarbejde og kommunikation. Det er vigtigt både til optagelsesprøven i Kriminalforsorgen og i jobbet som Fængselsbetjent eller Transportbetjent.

Træning
Du får i starten af kurset tilrettelagt et individuelt træningsprogram på baggrund af din fysiske form, dine styrker og svagheder. Kurset forbereder dig til den fysiske optagelsesprøve i Kriminalforsorgen.

Skriftlig forberedelse
Du lærer, hvordan du skriver på et tydeligt og grammatisk korrekt dansk, og vi arbejder med mundtlig og skriftlig formidling – bl.a. via muligheden for at deltage i FVU-dansk på trin 3 og 4. Denne del forbereder dig til kravene på Kriminalforsorgens uddannelser og et efterfølgende job i Kriminalforsorgen.

Deltagerbevis
Ved kursets afslutning får du et personligt deltagerbevis, som dokumenterer din progression, og at du har gennemført et forberedende kursus til Kriminalforsorgens uddannelser på Forskolen.

På Forskolen har vi siden 1996 hjulpet mange ansøgere med at forberede sig bedst muligt til optagelsesprøven på Politiskolen. De gode erfaringer, vi har tilegnet os i årenes løb, gør, at vi nu også tilbyder et forberedende kursus for ansøgere til Kriminalforsorgens uddannelser.
Vores dygtige undervisere er universitetsuddannede inden for enten dansk eller idræt, og desuden har vi ansat betjente til at varetage undervisningen i personlig udvikling. Samtidig har vores undervisere stor erfaring i at se netop dine styrker og svagheder og målrette din udvikling.

Forskolen giver ikke automatisk garanti for optagelse på uddannelserne i Kriminalforsorgen.

Betal selv
Hvis du selv betaler, koster det 1050 kr. pr. uge. FVU-trin 3 og 4 er gratis for dig, hvis du opfylder optagelsesbetingelserne. Det afklarer vi ved en samtale og en screening.
Inden kursusstart sender vi dig en velkomstmail og en opkrævning på kursusprisen på 5.250 kr.

Kurset er desværre ikke SU-berettiget, da Forskolen til Politiskolen ikke er en statsanerkendt uddannelse.

For ansatte i Forsvaret
Er du ansat i forsvaret, kan du kontakte din CU-vejleder og høre om muligheden for at få
forløbet betalt helt eller delvist.

For dagpengemodtagere
Du kan deltage i forløbet på dagpenge, når du har indgået en aftale med dit jobcenter. Dit
forløb skal indgå i en jobplan udarbejdet mellem dig og dit jobcenter.

For kontanthjælpsmodtagere
Henvend dig til din sagsbehandler for at få godkendt forløbet, f.eks. som led i en aktivering.

Du tilmelder dig kurset her på siden. Når du har tilmeldt dig, sender vi dig en bekræftelse. Inden kursusstart modtager du et velkomstbrev og en opkrævning. Før du begynder på kurset, indkalder vi dig til en samtale og en screening for at afklare dit niveau og dine behov. Holdene bliver fyldt efter først til mølle-princippet, så hvis du har besluttet dig, anbefaler vi, at du ikke venter for længe med at tilmelde dig. Din tilmelding er først endeligt bekræftet, når du har betalt.

Inden du starter på kurset, bliver du indkaldt til en screening i Skovlunde.

Screeningen foregår i ugen op til kursusstart eller så tæt på kursusstart som muligt.
Her tager vi en individuel samtale med dig og tester dit niveau i dansk.

Tilmeld dig her

Vær opmærksom på, at muligheden for tilmelding lukker en uge før kursusstart.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

I tvivl?

​Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om Forskolen er noget for dig.

T: 22 23 83 92

I tvivl?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om Forskolen er noget for dig.

T: 22 23 83 92

Cookies