Krav om test

Som led i den gradvise genåbning af børne- og undervisningssektoren er der indført enten krav eller kraftig opfordring til at lade sig teste for COVID-19. På UCplus Forskolen til Politiskolen er det et krav, at elever, der møder til fysisk undervisning, hver dag kan fremvise en negativ test, der maks er 72 timer gammel.

Se mere om vores COVID-19 forholdsregler her.